Hartelijk welkom op de site van de
Association pour la Sauvegarde de la Sucrerie de Francières (ASSF)!

INFORMATIE PAGINA IN HET NEDERLANDS

De Vereniging

Gesticht in 1996, heeft de Vereniging voor het Behoud van de Suikerraffinaderij van Francières (ASSF) als doel het beschermen, alsook het laten kennen van een structureel element van het patrimonium van Picardië en van het noorden van Frankrijk. De suikerraffinaderij en bietendistilleerderij van Francières situeert zich vijftien kilometers ten westen van Compiègne (Oise).
Gesteund door een 500-tal leden, organiseert de vereniging ASSF regelmatig bezoeken op de site van de suikerraffinaderij te Francières, restaureert ook verschillende delen van de site en werkt aan zijn toekomstige ontwikkeling.

De organisatie ASSF heeft zich tevens toegewijd om zijn kennis over de geschiedenis van de suikerindustrie van heel Frankrijk aan een zo breed mogelijk publiek door te geven. Dankzij het netwerk waar de vereniging ASSF deel van uit maakt, heeft de vereniging op zijn internetsite alle suikerraffinaderijen van heel Frankrijk geïnventariseerd.

Regelmatig in contact met de locale overheidsinstanties, draagt de vereniging ASSF bij om de suikerraffinaderij van Francières te beschermen als een belangrijke getuige van één van de belangrijkste industrieën in het noorden van Frankrijk gedurende de laatste twee eeuwen.

De Suikerraffinaderij van Francières

Gesticht in 1829 en gesloten in 1969, is de suikerraffinaderij van Francières één van de oudste suikerfabrieken van het noorden van Frankrijk. De eerste gebouwen, die men nog steeds kan zien, zijn gebouwd door César Thirial, een lokale landbouwer, die tot in 1833 de fabriek exploiteerde. Vervolgens overgekocht door een rijke suiker-industrieel, Louis Crespel-Dellisse, werden ze een integraal deel van zijn fabrieksnetwerk. Tussen 1859 en 1884 volgden verschillende directeuren zich op, tot de fabriek werd overgenomen door de maatschappij die nu nog steeds de huidige eigenaar is.

Tijdens de XIXde eeuw en de XXste eeuw, onderging de suikerraffinaderij enorme industriële evoluties, architecturele en sociale, waarvan zij tot op heden nog altijd sporen draagt. Een 34 meter hoge schoorsteen uit baksteen, verschillende zalen van begin XIXde eeuw, twee distilleerderijen en de oudste kalkoven van Europa zijn er te bezichtigen. Ook de directeurswoning, de art deco-burelen en de arbeidswoningen getuigen van het sociale leven in het gehucht.

Vandaag, is de suikerraffinaderij van Francières ingeschreven als Monument Historique, een officiële erkenning van zijn erfgoedstatus. Het Suikerindustrie en agro-middelen Interpretatiecentrum dat gesticht is door de vereniging ASSF en beheerd wordt door de vereniging Planète Sciences Hauts-de-France, beschikt nu over de site van de suikerraffinaderij van Francieres. Bezoekers kunnen er de geschiedenis van de site, de suikerindustrie en de eigenaars ervan ontdekken. Ook vele andere emblematische delen van de fabriek zijn door de vereniging ASSF gerestaureerd en kunnen bezocht worden: de school, de kapel en het laboratorium. Andere restauraties hoopt de vereniging ASSF in een nabije toekomst te verwezenlijken.

Die internetsite

Volgende rubrieken kunt u op onze internetsite in het Frans vinden:

  • Informatie over de Suikerraffinaderij van Francières, zijn geschiedenis, beschrijving van de site en van het Interpretatiecentrum, praktische informatie voor het bezoek.
  • Informatie over de vereniging ASSF, laatste nieuwtjes, zijn projecten, geassocieerde partners, en hoe u haar kunt steunen.
  • Een Monument van de Suikerindustrie, toegewijd aan de geschiedenis van de suikerindustrie, de technieken van deze industrie, zijn impact op de landbouw…
  • Inventaris van de suikerraffinaderijen gerealiseerd door onze onderzoekers, onderzoekers van informatie over de suikerraffinaderijen van het departement van de Oise, van Picardië, alsook Frankrijk.

Steunen kan

Om onze toekomstige projecten en werken op de site van de suikerraffinaderij van Francières te financieren, heeft de vereniging ASSF uw steun nodig.

De eenvoudigste en meest efficiente manier om ons te helpen is door lid te worden van onze vereniging.
Lidmaatschap van de vereniging ASSF kost 15 euro per jaar.
U bent natuurlijk vrij om meer te geven : dank bij voorbaat om dit op het lidmaatschapsformulier te melden.
Lidmaatschap zal u toestaan om:

  • het ontwikkelingsproject van Francières te steunen
  • deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering, alsook de ledenvergaderingen
  • de geschreven of digitale versie van de “Lettre de la Sucrerie” (in het Frans) te ontvangen

U kan ook een éénmalige schenking doen door middel van het formulier hieronder in te vullen.
Indien u een vereniging of een onderneming bent, geïnteresseerd om mecenas te worden, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de vereiniging ASSF.

De lidmaatschaps- en donatieformulieren zijn op deze pagina te downloaden.

Eveneens kan u ons helpen door vrijwilliger te worden, of indien u kennis heeft die kan bijdragen aan een Monument van de  Suikerindustrie, of indien u over informatie beschikt over inrichtingen in het kader van de inventaris over de suikerraffinaderijen, enz. Alvast dank om rechtstreeks contact met ons te nemen.

De webmaster spreekt de volgende talen : Frans, Engels, Duits.

Bedankt voor uw bezoek! We hopen u snel te zien in Francières!

Wij bevinden ons op 1 uur afstand van Parijs en 1 uur en 30 minuten van Rijsel.

Om naar Francières te komen, bekijk de kaart aan het begin van deze pagina, of bekijk deze pagina met informatie in het Frans.